Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp HTX nông nghiệp dịch vụ Long Việt
Tên giao dịch
Thương hiệu HTX nông nghiệp dịch vụ Long Việt
Mã số thuế
Địa chỉ Bon Đăk huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại 0937683068
Email
Website
Hotline 0937683068

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn